ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   0 C1:700075001117770 C2:duduuuddduduuud M:4/4  K:D      H:LQ   T:Szanyvarosba
ABC  1819 C1:000000000004000 C2:uuduudddudddddu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Sözbirliği Edelim
ABC  1848 C1:000006000777710 C2:udddduuuddudddu M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Süzdükçe Güzel Gözlerini
ABC  327 C1:770277716020000 C2:dduddduduuuddud M:2/4  K:C      H:"LOQ  T:Szekely Friss
ABC  339 C1:770277716020000 C2:dduddduduuuddud M:2/4  K:C      H:"LOQ  T:Szekely Friss
ABC  394 C1:770277716020000 C2:dduddduduuuddud M:2/4  K:C      H:"LOQ  T:Szekely Friss
ABC  409 C1:770277716020000 C2:dduddduduuuddud M:2/4  K:C      H:"LOQ  T:Szekely Friss
ABC  428 C1:770277716020000 C2:dduddduduuuddud M:2/4  K:C      H:"LOQ  T:Szekely Friss
ABC  443 C1:770277716020000 C2:dduddduduuuddud M:2/4  K:C      H:"LOQ  T:Szekely Friss
ABC  478 C1:770277716020000 C2:dduddduduuuddud M:2/4  K:C      H:"LOQ  T:Szekely Friss
ABC  327 C1:770277716020000 C2:dduddduduuuddud M:2/4  K:C      H:"LOQ  T:Szekely Friss
ABC  339 C1:770277716020000 C2:dduddduduuuddud M:2/4  K:C      H:"LOQ  T:Szekely Friss
ABC  394 C1:770277716020000 C2:dduddduduuuddud M:2/4  K:C      H:"LOQ  T:Szekely Friss
ABC  409 C1:770277716020000 C2:dduddduduuuddud M:2/4  K:C      H:"LOQ  T:Szekely Friss
ABC  428 C1:770277716020000 C2:dduddduduuuddud M:2/4  K:C      H:"LOQ  T:Szekely Friss
ABC  443 C1:770277716020000 C2:dduddduduuuddud M:2/4  K:C      H:"LOQ  T:Szekely Friss
ABC  478 C1:770277716020000 C2:dduddduduuuddud M:2/4  K:C      H:"LOQ  T:Szekely Friss
ABC  185 C1:770277716020000 C2:dduddduduuuddud M:2/4  K:C      H:"LOQ  T:Szekely Friss
ABC  185 C1:770277716020000 C2:dduddduduuuddud M:2/4  K:C      H:"LOQ  T:Szekely Friss
ABC   1 C1:772777162620073 C2:ddudddudduudduu M:2/2  K:G      H:"CLOQW T:Sz\'ekely Friss
ABC   1 C1:772777162620073 C2:ddudddudduudduu M:2/2  K:G      H:"CLOQW T:Sz\'ekely Friss
ABC   1 C1:772777162620073 C2:ddudddudduudduu M:2/2  K:G      H:"CLOQW T:Sz\'ekely Friss
ABC   1 C1:772777162620073 C2:ddudddudduudduu M:2/2  K:G      H:"CLOQW T:Sz\'ekely Friss
ABC   1 C1:772777162620073 C2:ddudddudduudduu M:2/2  K:G      H:"CLOQW T:Sz\'ekely Friss
ABC   1 C1:772777162620073 C2:ddudddudduudduu M:2/2  K:G      H:"CLOQW T:Sz\'ekely Friss
ABC   1 C1:772777162620073 C2:ddudddudduudduu M:2/2  K:G      H:"CLOQW T:Sz\'ekely Friss
ABC   1 C1:772777162620073 C2:ddudddudduudduu M:2/2  K:G      H:"CLOQW T:Sz\'ekely Friss
ABC   1 C1:772777162620073 C2:ddudddudduudduu M:2/2  K:G      H:"CLOQW T:Sz\'ekely Friss
ABC   1 C1:772777162620073 C2:ddudddudduudduu M:2/2  K:G      H:"CLOQW T:Sz\'ekely Friss
ABC   1 C1:772777162620073 C2:ddudddudduudduu M:2/2  K:G      H:"CLOQWZ T:Szekely Friss
ABC   1 C1:772777162620073 C2:ddudddudduudduu M:2/2  K:G      H:"CLOQWZ T:Szekely Friss
ABC  478 C1:770277716020000 C2:dduddduduuuddud M:2/4  K:C      H:"LOQ  T:Szekely Friss
ABC  429 C1:060307070603070 C2:duddduddduuuduu M:2/4  K:C      H:LQS  T:Szenyeri paros
ABC  444 C1:060307070603070 C2:duddduddduuuduu M:2/4  K:C      H:LQS  T:Szenyeri paros
ABC  479 C1:060307070603070 C2:duddduddduuuduu M:2/4  K:C      H:LQS  T:Szenyeri paros
ABC  429 C1:060307070603070 C2:duddduddduuuduu M:2/4  K:C      H:LQS  T:Szenyeri paros
ABC  444 C1:060307070603070 C2:duddduddduuuduu M:2/4  K:C      H:LQS  T:Szenyeri paros
ABC  479 C1:060307070603070 C2:duddduddduuuduu M:2/4  K:C      H:LQS  T:Szenyeri paros
ABC  186 C1:060307070603070 C2:duddduddduuuduu M:2/4  K:C      H:LQS  T:Szenyeri paros
ABC  186 C1:060307070603070 C2:duddduddduuuduu M:2/4  K:C      H:LQS  T:Szenyeri paros
ABC  328 C1:060307070603070 C2:duddduddduuuduu M:2/4  K:C      H:LQS  T:Szenyeri paros
ABC  340 C1:060307070603070 C2:duddduddduuuduu M:2/4  K:C      H:LQS  T:Szenyeri paros
ABC  395 C1:060307070603070 C2:duddduddduuuduu M:2/4  K:C      H:LQS  T:Szenyeri paros
ABC  410 C1:060307070603070 C2:duddduddduuuduu M:2/4  K:C      H:LQS  T:Szenyeri paros
ABC  328 C1:060307070603070 C2:duddduddduuuduu M:2/4  K:C      H:LQS  T:Szenyeri paros
ABC  340 C1:060307070603070 C2:duddduddduuuduu M:2/4  K:C      H:LQS  T:Szenyeri paros
ABC  395 C1:060307070603070 C2:duddduddduuuduu M:2/4  K:C      H:LQS  T:Szenyeri paros
ABC  410 C1:060307070603070 C2:duddduddduuuduu M:2/4  K:C      H:LQS  T:Szenyeri paros
ABC  479 C1:060307070603070 C2:duddduddduuuduu M:2/4  K:C      H:LQS  T:Szenyeri paros
ABC   33 C1:710301007767110 C2:duuudddduuduuud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Szeroki roweczek nie moge przeskoczyc
ABC  1823 C1:000107070707070 C2:udddddduuuuuudu M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Sûzidil Aranağme (Curcuna)
ABC  1824 C1:000101070106000 C2:uududuudududddd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Sûzidil Aranağme (Çiftesofyan)
ABC  1825 C1:711707010001000 C2:duudduududududu M:28/4 K:C      H:CFLOQw T:Sûzidil Peşrev
ABC  1829 C1:000007010001000 C2:duududuuduuduud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Sûzidilârâ Peşrev
ABC  1830 C1:000100177111160 C2:uudduuuududduud M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Sûzidilârâ Sazsemâîsi
ABC  1831 C1:010707010001010 C2:udduuuudddduuuu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Sûzidilârâ Seyir
ABC  1832 C1:000007070001000 C2:dduuuuuuudddudd M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Sûzidilârâ Seyir
ABC  1826 C1:000107070101070 C2:udduuduuuudddud M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Sûzidil Sazsemâîsi
ABC  1827 C1:000100000002070 C2:uudddduuuuduuud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Sûzidil Seyir
ABC  1828 C1:000000070101177 C2:duuudddddduuuuu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Sûzidil Seyir
ABC  1843 C1:001101010107070 C2:uuuuuddduudduuu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Sûziş-i Aşkınla Ben...
ABC  1844 C1:010200070007000 C2:uuddddududddddu M:6/4  K:C      H:CFLOQw T:Sûziş-i Sînem Değil
ABC  1835 C1:007000700073777 C2:dddudddduuduudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Sûzinâk Aranağme (Aksak)
ABC  1836 C1:000000000200000 C2:uuuuddddduduuud M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Sûzinâk Aranağme (Curcuna)
ABC  1837 C1:021100727167000 C2:uuudududdduuuud M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Sûzinâk Longa
ABC  1838 C1:177701010001011 C2:uddduuuuudddduu M:24/4 K:C      H:CFLOQw T:Sûzinâk Peşrev
ABC  1839 C1:000100000007010 C2:uduuudduddudddd M:28/4 K:C      H:CFLOQw T:Sûzinâk Peşrev
ABC  1840 C1:000000020101000 C2:uuududdudduuudd M:3/4  K:C      H:CFLOQw T:Sûzinâk Seyir
ABC  1841 C1:000100000117070 C2:uuudddduuuuuudd M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Sûzinâk Seyir
ABC  1842 C1:000100000000010 C2:uuuuddduddduddu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Sûzinâk Seyir
ABC  1833 C1:000100010101070 C2:uuuuddddduuduud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Sûzinâk (Zirgüleli) Seyir
ABC  1834 C1:000100000000010 C2:uuuuddduddduddu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Sûzinâk (Zirgüleli) Seyir
ABC  115 C1:160062127777707 C2:udduuudddddduud M:3/4  K:A      H:LORS  T:Szla dziewczyna przez gaj do wody
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC  595 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC  595 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC  535 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC  594 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC  535 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC  594 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC  534 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC  534 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC   2 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC   2 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   3 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   3 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   3 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   3 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   3 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   3 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   3 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   3 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   3 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   3 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   3 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka
ABC   5 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC   49 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC  594 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC  595 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuddu M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Szla dzieweczka
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   1 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   1 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   1 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   1 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   1 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   1 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   1 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   1 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   1 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   1 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   2 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   2 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   2 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   4 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   2 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   4 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   2 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   4 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   2 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   4 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   4 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   2 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   2 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   4 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   2 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   4 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   2 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   4 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   2 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   4 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   2 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   4 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   2 C1:032077071777006 C2:uudddudddduuudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC   4 C1:060520601706011 C2:duududduuddddud M:3/4  K:D      H:"LORZ T:Sz\la dzieweczka (with harmony and "cuckoos")
ABC  111 C1:076307060704070 C2:dduddduddduuudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Szla Kasia do dunaju nozki myc
ABC  114 C1:020600000002000 C2:uduuddddduduudd M:3/4  K:F      H:LORS  T:Szla Kasia przez gaj do wody
ABC  116 C1:000206000702670 C2:uddudddduuududu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Szla Kasia przez gaj do wody
ABC  117 C1:760702670006000 C2:dddudddduududuu M:3/4  K:E      H:LORS  T:Szla Kasia przez gaj do wody
ABC  118 C1:060700000002070 C2:dduddddudduuudd M:3/4  K:D      H:LORS  T:Szla Kasinka do wody do bystrego dunaju
ABC  1850 C1:000400000000000 C2:uudduddddudduud M:3/4  K:C      H:CFLOQw T:Süzül Güzel Süzül de Gel
ABC  1849 C1:000101010100010 C2:uuuuuduudddduuu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Süzme Çeşmin
ABC  1809 C1:070701010000000 C2:dduuuudddduuuud M:6/4  K:C      H:CFLOQw T:Sâzın Al Âguşa
ABC  1810 C1:000000040000060 C2:ududdudddudduud M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Sâzın Gibi Sînem Dahi
ABC  1851 C1:001771710003021 C2:duuddududuuuuuu M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Süzüp Süzüp de Ey Melek