ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC  918 C1:000003000500030 C2:ududududuuudddd M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:G├╝cendim Ben Sana